Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

ul. 11-go Listopada 4

17-200 Hajnówka

tel. 085-682-95-80

fax. 085-682-95-81

e-mail: kppspha@straz.bialystok.pl

Strona Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeniesiona na adres:

http://www.strazhajnowka.pl